Мали Зворник, 16.06.2019. године

Општина Мали Зворник тренутно је укључена у девет програма и пројеката посвећених реформи и унапређењу рада локалних јавних служби, који имају за циљ постизање квалитетнијег пружања услуга грађанима убудуће. Реч је активностима подржаним од иностраних донатора, углавном из Европске уније. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића, актуелни пројекти, које локална самоуправа у Малом Зворнику реализује уз подршку страних донатора, односе се, између осталог, на реформу и унапређење пореза на имовину, побољшање управљања јавном имовином, унапређење административне ефикасности, економско планирање, реформу локалних финансија, унапређење доброг управљања и социјалне укључености, те увођење Географског информационог система (ГИС). 

Он је истакао да већину наведених програма и пројеката општина Мали Зворник реализује у сарадњи са надлежним министарствима, која су и иницирала њено укључивање у наведене пројекте, те да се, као посебно значајан, издваја пројекат „Ефикасно управљање јавном имовином – искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, који Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије и Стална конференција градова и општина имплементирају уз подршку Европске уније, преко програма Exchange 5, у Малом Зворнику, Богатићу и Владимирцима. 

„Кроз програм Exchange 5 биће успостављена општинска организациона структура за управљање имовином, сакупљени и проверени подаци о општинској имовини, те формирана база података о објектима и земљишту у јавној својини, рекао је Јевтић, истичући да ће то, као и све остало што је предвиђено овим пројектом, умногоме унапредити и олакшати рад у овој области убудуће. 

 Овај пројекат, између осталог, укључује набављање и инсталирање неопходне рачунарске опреме и софтвера за управљање имовином, спровођење уписа података о јавној својини општина у Централну базу података, коју води РДИ, процену тржишне вредности општинске имовине, припрему техничке документације за озакоњење објеката без грађевинске дозволе, те едукацију запослених у општинској управи и јавним предузећима за ефикасно управљање имовином. 

За реализацију програма Exchange 5 у наведене три општине Мачванског округа из фонда Европске уније опредељено је око 193.000 евра, а реализација ће трајати од децембра 2018. године до маја 2020. године.

Јевтић је као посебно значајан издвојио и Програм реформе пореза на имовину, који се одвија кроз подршку унапређењу пореза на имовину и добре управе, а финансиран је од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). 

Општина Мали Зворник једна је од 45 одабраних локалних заједница у Србији укључених у реализацију пакета подршке за унапређење наплате пореза на имовину у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС), који пружају Министарство за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије и Стална конференција градова и општина (СКГО), а који обезбеђује ажурирање базе пореских обвезника, уз ангажовање пописивача на терену, едукацију службеника у вези пореског поступка и администрације, израду Акционог плана о начину укључивања грађана у процес креирања буџета и располагања новцем прикупљеним на основу пореза. 

Наведени програм је трогодишњи, а одвијаће се до 2021. године. 

Међу осталим актуелним пројектима у општини Мали Зворник су: „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“, који се одвија уз подршку Немачке организације за међународни развој и сарадњу ГИЗ, затим „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на локалном нивоу у циљу спровођења одрживих циљева развоја у Републици Србији“, подржан од Министарства финансија Републике Словачке, а намењен изради плана развоја општине Мали Зворник, у складу са новим Законом о планском систему, „Програм подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформе локалне самоуправе 2016-2019“, подржан од Швајцарскe агенцијe за развој и сарадњу, пројекат “Реформа локалних финансија 2 у Србији (РЕЛОФ2)”, који подржава Швајцарски секретаријат за економске послове, те пројекат “Увођење ГИС-a у општинама Мали Зворник, Kрупањ, Љубовија и Лозница”, финансиран кроз ЕУ ПРО.

Љиљана Ристановић

{gallery}/2019/2019-06-19_projekti{/gallery}