Редовна, 1. седница локалног парламента у Малом Зворнику у новом сазиву одржана је у среду, 21. фебруара.

 Одборници су на овом заседању размотрили и подржали укупно 18 тачака дневног реда.

Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2024. годину, према којем укупна средства буџета из свих извора у 2024. години износе 749.840.000 динара, усвојен је након излагања председника општине, Зорана Јевтића.

Он је рекао да су изворни приходи буџета планирани у износу од 686.070.000 динара, средства из осталих извора у износу од 63.770.000 динара, од чега су неутрошена средства трансфери од других нивоа власти у износу од 14.726.000 динара.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планиран је у износу од 15.274.000 динара, донације од међународних организација у износу од 18.900.000 динара, а трансфер од других нивоа власти у износу од 14.870.000 динара.

Образлажући план прихода и примања буџета по врстама, Јевтић је рекао да је порез на доходак, добит и капиталне добитке планиран у износу од 223.070.000 динара, што чини 29,75 посто укупно планираних прихода буџета.

„Порез на зараде, највећи и најзначајнији приход у оквиру ове врсте прихода, планира се у износу од 174.000.000,00 динара. Порез на имовину планира се у износу од 42.570.000 динара. Ови приходи чине 5,68 посто укупних прихода буџета. Порез на добра и услуге планиран је у износу од 233.380.000 динара и чини 31,12 посто укупних прихода буџета. Накнада за коришћење простора на јавној површини највећи је планирани приход у оквиру ове врсте прихода буџета. Овај приход планиран је у износу од 220.000.000 динара. Учешће овог прихода у укупним приходима буџета је 29,34 посто. Приход од накнада за коришћење простора на јавној површини увећан је приближно 50 посто у односу на остварене приходе у 2023. години, а основ је члан 65. Закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара који се примењује од 2024. године“, рекао је председник општине.

Он је објаснио да се планирани приход од накнада за коришћење простора на јавној површини у највећој мери односи на средства које општина очекује од Хидроделектране „Зворник“ и Телекома, те да закон дозвољава планирање ових прихода, али да остаје да се види у току године да ли ће успети и да их оствари.

Јевтић је рекао да се нада позитивном исходу, подсетивши да Мали Зворник није усамљен у овој ситуацији и да исти проблем има још неколико општина у Србији, међу којима су, како је навео, Бајина Башта, Прибој и Нова Варош.

Напомињући да су остали изворни приходи недовољни и да без ових средстава и подршке државе буџет општине не би могао да функционише, он је истакао значај повезаности локалне и републичке власти за развој општине, те да без тога Мали Зворник не би имао шта да очекује.

Председник општине навео је и то да су донације и помоћи од међународних организација планиране у укупном износу од 18.900.000 динара, што чини 2,52 посто буџета.

Средства су планирана на основу Грант уговора за унапређење туристичке инфраструктуре у Малом Зворнику потписаног између општине Мали Зворник и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) и Уговора о додели гранта за суфинансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана, потписаног са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“.

Он је рекао да је из ових прихода планирано финасирање изградње туристичког Инфо – центра у Малом Зворнику, уређење прилаза археолошком локалитету „Орловине“ и видиковаца у оквиру наведеног лоокалитета, као и набавка педалина, кајака и електро бицикала, с циљем пружања више садржаја посетиоцима на Зворничком језеру и оживљавања ове туристичке дестинације.

Овај део буџета намењен је и за подршку реализацији малих пројекта по месним заједницама које су предложили мештани, у оквиру акције „Мали Зворник по мери грађана“, којима се директно решавају одређене потребе.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу 149.870.000 динара, а значајан удео у овим средствима чине ненаменска трансферна средства од Републике, у износу од 135.000.000,00 динара, као и наменска средства од Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије у износу од 7.000.000 динара.

Јевтић је истакао да је поменути Кабинет министра Новице Тончева умногоме помогао у опремању Јавног комуналног предузећа „Дрина“ у Малом Зворнику новом механизацијом и возилима.

Истакавши да трансферна средства чине 19,99 посто укупних средстава буџета општине, Јевтић је навео да овде спадају и текући трансфери за припремни предшколски програм у износу од 6.000.000, који спроводи Предшколска усртанова „Црвенкапа“, као и други трансфери, у износу од 1.870.000 динара.

Наводећи да је приход од имовине планиран у износу од 12.380.000 динара и да ови приходи чине 1,65 посто укупних прихода буџета, председник општине Мали Зворник рекао је да је у оквиру ове врсте прихода највећи износ прихода планиран од накнада за коришћење минералних сировина, у износу од 8.000.000 динара.

Истакавши да су ово веома значајни приходи у буџету општине, Јевтић је подсетио да рудна рента раније није наплаћивана, иако је постојала законска обавеза, јер је то из неког разлога била политика претходних власти, због чега је пропало око 50.000.000 или 60.000.000 динара прихода у буџету по овом основу, те да је плаћање ове накнаде почело на његово истистирање.

Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2024. годину планирана су и буџетска средства која су пренета из 2023. године, у износу од 30.000.000 динара.

Говорећи о расходној страни буџета, председник Јевтић рекао је да су расходи за запослене један од већих трошкова.

Ови расходи планирани су у износу од 140.755.000 динара, што чини 18,77 посто у укупним расходима буџета.

Он је навео да је насупрот томе евидентно да је број запослених у јавном сектору у општини недовољан, услед забране запошљавања, која је већ дуго на снази, подсетивши да је доласком на власт Српске напредне странке у Малом Зворнику, 2016. године, у оквиру рационализације броја радника у Јавном комуналном предузећу „Дрина“, које је имало 73 запослених, број извршилаца смањен за око 20, након чега броји око 50 стално запослених.

Јевтић је оценио да је изградњом топлане на биомасу, реконструкцијом топловода, набавком возила и механизације, увођењем нових услуга, побољшањем радне дисциплине и осталим реформама знатно унапређен рад овог предузећа, али да још увек није у потпуности задовољан резултатима које остварује и да има још тога што мора да поправи у свом функционисању.

Он је навео да је на име субвенција за ЈКП „Дрина“ у буџету опредељено око 25.000.000 динара, те да на овај начин општина спречава поскупљења цена комуналних услуга за привреду и грађане и обезбеђује њихову стабилност, те да би у противном до поскупљења морало да дође.

Из ових средстава предвиђена је и набавка камиона аутоподизача контејнера, вредног 18.000.000 динара, подсетивши да ће куповину возила са 11.000.000 динара суфинансирати Република Србија, преко Кабинета министра без портфеља Новице Тончева, задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина.

Он се осврнуо и на важне планове у области рада на побољшању водоснабдевања, рекавши да у догледно време очекује подршку државе за реконструкцију градске и приградске водоводне мреже.

Говорећи даље о предлогу буџета, председник је навео да су расходи за коришћење услуга и роба највећи расходи буџета општине Мали Зворник у 2024. години, са учешћем од 35,10 посто у укупним расходима и они су планирани у износу од 263.199.000 динара.

Субвенције, како текуће тако и капиталне, планиране су у износу од 46.100.000 динара, што чини 6,15 посто расхода буџета, док су донације, дотације и трансфери планирани у износу од 94.665.000 динара и чине 12,62 посто расхода буџета.

Председник општине, између осталог, рекао је да у веће трошкове, који значајније оптерећују буџет, спадају и расходи за обезбеђивање бесплатног превоза за ученике, старије суграђане, пензионере и особе са инвалидитетом, али да ће локлана самоуправа учинити све да и убудуће обезбеђује пружање ових услуга.

Јевтић је навео да су у буџету и ове године предвиђена средства за куповину кућа на селу са окућницом за младе брачне парове, као и финансирање вантелесне оплодње за парове без деце.

Он је рекао да су куповином кућа на селу до сада удомљене и збринуте 4 породице на територији општине и да је добро што, осим подршке локалне самоуправе у овој области, постоје и квалитетни конкурси на републичком нивоу, на које грађани могу да се јаве.

 У области издвајања за социјалне услуге, он је као значајну новину навео обезбеђивање услуге личног пратоца детета за малишане ометене у развоју, коју је ове године увела и финансира локална самоуправа.

За активности Црвеног крста и рад Народне кухиње предвиђена су издвајања из буџета у износу од 10.860.000 динара.

За подршку пољопривреди у текућој години опредељено је укупно око 19.000.000 динара, где спадају субвенције у пољопривреди у износу од 15.000.000 динара, култивисана имовина, набавка противградних ракета, као и реализација програма за подршку пољопривредницима, претежно у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Пољосавет, из Лознице.

Предвиђен је и наставак уређења путне мреже и асфалтирања путева и улица по месним заједницама.

Председник општине рекао је да ускоро следи наставак асфалтирања путева у месним заједницама, у Доњој Борини, Радаљу, Доњем Насељу, Сакару и у осталим деловима општине, у складу са обећањима датим грађанима.

Он је рекао да ће и држава у текућој години финансирати асфалтирање путева на територији малозворничке општине, подсетивши одборнике на изјаву министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Горана Весића, приликом које је најавио завршетак изградње деонице Радаљ – Шарена Буква – Крупањ.

Он је навео да предстоји и даљи рад на изградњи и ширењу мреже уличне расвете у општини, истакавши да је рестриктиван рад уличног осветљена поново уведен због великих рачуна за утрошену електричну енергију, али да је због присуства миграната обезбеђен непрекидан рад уличне расвете дуж државног пута.

Наводећи остале послове који су планирани, Јевтић је рекао да је у протеклом периоду много урађено на уређењу Подземног града Карађорђевића, те да уз подршку државе предстоји наставак реконструкције овог историјског и туристичког локалитета, што укључује завршетак уређења капеле у оквиру објекта и друге радове, као и активности на даљој промоцији ове знаменитости и обезбеђивању њене економске одрживости.

У буџету су предвиђена и улагања која треба да подрже покретање туризма у Радаљској бањи, када дође до завршетка судских спорова везаних за узурпирана изворишта термоминералних вода и продаје хотела.

Према речима председника општине, планиран је и наставак уређења Дома културе у Малом Зворнику, уз подшку Министарства културе Републике Србије и набавка и уградња одговарајућег система озвучења, чиме ће бити обезбеђени бољи услови за извођење различитих програма на сцени.

Он је истакао да су, захваљујући бројним досадашњим инвестицијама, Дом културе и Библиотека „17. септембар“ у потпуности обновљени и веома добро уређени и модернизовани.

Најавио је да су у плану и радови на унапређењу енергетске ефикасности зграде Општинске управе, те да финансијску подршку за извођење бар једне фазе ових радова очекује од надлежног министарства.

Јевтић је рекао да је намера општине да обезбеди и побољшање енергетске ефикасности и уређење преосталих стамбених зграда у Малом Зворнику, као и у догледном року изградњу бар две стамбене зграде.

Како би обезбедило останак квалитетног лекарског кадра у малозворничком Дому здравља, председник је истакао да је план руководства општине да обезбеди решавање стамбеног питања лекара, доделом станова за неколико доктора.

Приликом образлагања предлога Одлуке о буџету, председник општине Мали Зворник говорио је и о улагањима у образовање, истакавши да је у Средњој школи у Малом Зворнику у плану увођење новог образовног профила – Фармацеутски техничар и даље унапређење услова за рад ове школске установе, како би остала атрактивна и привукла децу да упишу неки од смерова које нуди.

Он је закључио своје излагање рекавши да ће локална самоуправа наставвити да прати јавне позиве свих потенцијалних донатора и конкурише за финансијска средства где год је то могуће, настојећи да побољша услове за живот у општини.

На 1. редовној седници локалног парламента усвојен је и Кадровски план за Општинску управу и посебне организационе јединице општине Мали Зворник за 2024. годину.

Предлог је претходно образложила начелница Општинске управе, Маризела Андрић, рекавши да се до доношења Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2024. годину вршило привремено финансирање надлежности општине по одредбама Одлуке о привременом финансирању општине Мали Зворник, те је из тог разлога првобитно усвoјен привремени Кадровски план за наведени период.

С обзиром да је Скупштинa општине Мали Зворник усвојила Одлуку о буџету општине Мали Зворник за 2024. годину, у складу са позитивноправним прописима донет је и Кадровски план за 2024. годину.

Говорећи о броју запослених, она је навела да у Општинској управи ради 33 службеника, 4 намештеника, 2 запослених у Општинском правобранилаштву, те да у Кабинету председника општине тренутно нема запослених, будући да су били избори и да је тек завршено формирање органа власти.

Андрић је оценила да је наведени тренутни број радника недовољан, имајући у виду сталне новине у раду и обим послова који се константно повећва.

 Према њеним речима, планирани број запослених у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник у 2024. години је 41, 5 намештеника, 2 запослених у Општинском правобранилаштву и 4 извршиоца у Кабинету председника општине.

У наставку заседања Скупштине општине Мали Зворник 21. фебруара усвојен је План детаљне регулације „Марков мост“ у Радаљу, планови детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Будишићу, Доњој Трешњици и Читлуку.

Усвојен је и План детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања од Цулина до Велике Реке.

Предложене документе претходно су детаљно одразложили представници обрађивача.

Одборници су овом приликом подржали и предлог Одлуке о додели текуће субвенције ЈКП „Дрина“, Мали Зворник и размотрили Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дрина“ о усвајању Програма пословања ЈКП „Дрина“ за 2024. годину, Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дрина“ о усвајању посебног Програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине Мали Зворник за 2024. годину, као и тромесечни Извештај ЈКП „Дрина“ о реализацији програма пословања за период од 01. јанура до 31. децембра 2023. године.

За директора ЈКП „Дрина“, Мали Зворник, именован је Драган Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Доње Борине, који је у овом предузећу претходно обављао функцију вршиоца дужности директора.

На 1. редовном заседању Скупштине општине Мали Зворник у новом сазиву, међу преосталим тачкама дневног реда које су подржали одборници, усвојена је и Одлука образовњу Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник.

Новоформирани Штаб има 21 члана, а његов основни задатак је руковођење и координација заштитом и спашавањем људи, материјалних добара и других добара у ванредним ситуацијама.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић