Јавне набавке

Почетна » Јавне набавке

Унесите услове претраге

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Назив јавне набавке Прилози Датум објаве Рок за предају Статус
2024 001389900 2024 06107 004 006 405 001 01 001 Постављање стазе и видиковца на локалитету Орловине – поновљени поступак
17/04/2024 07/05/2024 12:00 Активна
2024 001360031 2024 06107 004 006 405 001 Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
13/04/2024 22/04/2024 11:00 Активна
2024 001360034 2024 06107 004 006 405 001 Израда плана детаљне регулације „Доња Трешњица центар“ са пројектом препарцелације и предлогом решавања имовинско правних односа, општина Мали Зворник
13/04/2024 22/04/2024 1:00 Активна
2024 001360466 2024 06107 004 006 405 001 Израда плана детаљне регулације Уређење приобаља са пешачком стазом на К.О. Сакар у обухвату површине око Р=7,5 ха
13/04/2024 22/04/2024 12:00 Активна
2024 001301748 2024 06107 004 006 405 001 Набавка електричне енергије
10/04/2024 19/04/2024 11:00 Завршена
2024 001151628 2024 06107 004 006 405 001 Услуге археолошког надзора над извођењем радова на локалитету Орловине
30/03/2024 08/04/2024 1:30 Завршена
2024 001173536 2024 06107 004 006 405 001 Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
30/03/2024 08/04/2024 12:30 Завршена
2024 001089571 2024 06107 004 006 405 001 Услуге одржавања програма Саветник
25/03/2024 Завршена
2024 001072957 2024 06107 004 006 405 001 Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
22/03/2024 Активна
2024 001056909 2024 06107 004 006 405 001 Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
21/03/2024 Завршена
2024 000999091 2024 06107 004 006 405 001 Услуге одржавања програма електронске писарнице
16/03/2024 Завршена
2024 000946032 2024 06107 004 006 405 001 Стручни надзор над извођењем грађевинских радова у оквиру пројекта унапређења туристичке инфраструктуре у општини Мали Зворник
13/03/2024 22/03/2024 1:00 Завршена
2024 000911221 2024 06107 004 006 405 001 Услуге надзора Завода за заштиту споменика културе Ваљево
09/03/2024 Активна
2024 000880555 2024 06107 004 006 405 001 Постављање стазе и видиковца на локалитету Орловине
07/03/2024 29/03/2024 12:00 Завршена
2023 405-042/2023 405-042/2023 – Пројектно техничка документација за изградњу електроенергетских инсталација за употребу обновљивих извора енергије у објектима јавне намене
09/11/2023 20/11/2023 12:00 Завршена
2023 405-039/2023 405-039/2023 – Набавка бандера
19/10/2023 30/10/2023 11:00 Завршена
2023 404-037/2023 405-037/2023 – Репрезентација за потребе општинске управе
06/10/2023 16/10/2023 12:00 Завршена
2023 405-036/2023 405-036/2023 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи атмосферске канализационе мреже на КП број 572/1 и 705 КО Мали Зворник
20/09/2023 29/09/2023 12:00 Завршена
2023 405-033/2023 405-033/2023 – Изградња атмосферске канализационе мреже на КП број 572/1 и 705 КО Мали Зворник
14/09/2023 09/10/2023 12:00 Завршена
2023 405-025/2023 405-025/2023 – Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
09/08/2023 18/08/2023 12:00 Завршена
Година 2024
Број набавке 001389900 2024 06107 004 006 405 001 01 001
Назив јавног документа Постављање стазе и видиковца на локалитету Орловине – поновљени поступак
Прилози
Датум објаве 17/04/2024
Рок за предају 07/05/2024 12:00
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 001360031 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 13/04/2024
Рок за предају 22/04/2024 11:00
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 001360034 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Израда плана детаљне регулације „Доња Трешњица центар“ са пројектом препарцелације и предлогом решавања имовинско правних односа, општина Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 13/04/2024
Рок за предају 22/04/2024 1:00
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 001360466 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Израда плана детаљне регулације Уређење приобаља са пешачком стазом на К.О. Сакар у обухвату површине око Р=7,5 ха
Прилози
Датум објаве 13/04/2024
Рок за предају 22/04/2024 12:00
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 001301748 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Набавка електричне енергије
Прилози
Датум објаве 10/04/2024
Рок за предају 19/04/2024 11:00
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 001151628 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге археолошког надзора над извођењем радова на локалитету Орловине
Прилози
Датум објаве 30/03/2024
Рок за предају 08/04/2024 1:30
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 001173536 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
Прилози
Датум објаве 30/03/2024
Рок за предају 08/04/2024 12:30
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 001089571 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге одржавања програма Саветник
Прилози
Датум објаве 25/03/2024
Рок за предају
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 001072957 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
Прилози
Датум објаве 22/03/2024
Рок за предају
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 001056909 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
Прилози
Датум објаве 21/03/2024
Рок за предају
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 000999091 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге одржавања програма електронске писарнице
Прилози
Датум објаве 16/03/2024
Рок за предају
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 000946032 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Стручни надзор над извођењем грађевинских радова у оквиру пројекта унапређења туристичке инфраструктуре у општини Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 13/03/2024
Рок за предају 22/03/2024 1:00
Статус Завршена
Година 2024
Број набавке 000911221 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Услуге надзора Завода за заштиту споменика културе Ваљево
Прилози
Датум објаве 09/03/2024
Рок за предају
Статус Активна
Година 2024
Број набавке 000880555 2024 06107 004 006 405 001
Назив јавног документа Постављање стазе и видиковца на локалитету Орловине
Прилози
Датум објаве 07/03/2024
Рок за предају 29/03/2024 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-042/2023
Назив јавног документа 405-042/2023 – Пројектно техничка документација за изградњу електроенергетских инсталација за употребу обновљивих извора енергије у објектима јавне намене
Прилози
Датум објаве 09/11/2023
Рок за предају 20/11/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-039/2023
Назив јавног документа 405-039/2023 – Набавка бандера
Прилози
Датум објаве 19/10/2023
Рок за предају 30/10/2023 11:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-037/2023
Назив јавног документа 405-037/2023 – Репрезентација за потребе општинске управе
Прилози
Датум објаве 06/10/2023
Рок за предају 16/10/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-036/2023
Назив јавног документа 405-036/2023 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи атмосферске канализационе мреже на КП број 572/1 и 705 КО Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 20/09/2023
Рок за предају 29/09/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-033/2023
Назив јавног документа 405-033/2023 – Изградња атмосферске канализационе мреже на КП број 572/1 и 705 КО Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 14/09/2023
Рок за предају 09/10/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-025/2023
Назив јавног документа 405-025/2023 – Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
Прилози
Датум објаве 09/08/2023
Рок за предају 18/08/2023 12:00
Статус Завршена
Go to Top