Javne nabavke

Početna » Javne nabavke

Unesite uslove pretrage

*prilikom pretrage unesite tekst na ćirilici

Godina Naziv javne nabavke Prilozi Datum objave Rok za predaju Status
2024 001389900 2024 06107 004 006 405 001 01 001 Postavljanje staze i vidikovca na lokalitetu Orlovine – ponovljeni postupak
17/04/2024 07/05/2024 12:00 Aktivna
2024 001360031 2024 06107 004 006 405 001 Nabavka naftnih derivata i maziva za potrebe opštine Mali Zvornik
13/04/2024 22/04/2024 11:00 Aktivna
2024 001360034 2024 06107 004 006 405 001 Izrada plana detaljne regulacije „Donja Trešnjica centar“ sa projektom preparcelacije i predlogom rešavanja imovinsko pravnih odnosa, opština Mali Zvornik
13/04/2024 22/04/2024 1:00 Aktivna
2024 001360466 2024 06107 004 006 405 001 Izrada plana detaljne regulacije Uređenje priobalja sa pešačkom stazom na K.O. Sakar u obuhvatu površine oko R=7,5 ha
13/04/2024 22/04/2024 12:00 Aktivna
2024 001301748 2024 06107 004 006 405 001 Nabavka električne energije
10/04/2024 19/04/2024 11:00 Završena
2024 001151628 2024 06107 004 006 405 001 Usluge arheološkog nadzora nad izvođenjem radova na lokalitetu Orlovine
30/03/2024 08/04/2024 1:30 Završena
2024 001173536 2024 06107 004 006 405 001 Usluge humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica
30/03/2024 08/04/2024 12:30 Završena
2024 001089571 2024 06107 004 006 405 001 Usluge održavanja programa Savetnik
25/03/2024 Završena
2024 001072957 2024 06107 004 006 405 001 Usluge održavanja web aplikacije programa za planiranje budžeta
22/03/2024 Aktivna
2024 001056909 2024 06107 004 006 405 001 Usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
21/03/2024 Završena
2024 000999091 2024 06107 004 006 405 001 Usluge održavanja programa elektronske pisarnice
16/03/2024 Završena
2024 000946032 2024 06107 004 006 405 001 Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova u okviru projekta unapređenja turističke infrastrukture u opštini Mali Zvornik
13/03/2024 22/03/2024 1:00 Završena
2024 000911221 2024 06107 004 006 405 001 Usluge nadzora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo
09/03/2024 Aktivna
2024 000880555 2024 06107 004 006 405 001 Postavljanje staze i vidikovca na lokalitetu Orlovine
07/03/2024 29/03/2024 12:00 Završena
2023 405-042/2023 405-042/2023 – Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju elektroenergetskih instalacija za upotrebu obnovljivih izvora energije u objektima javne namene
09/11/2023 20/11/2023 12:00 Završena
2023 405-039/2023 405-039/2023 – Nabavka bandera
19/10/2023 30/10/2023 11:00 Završena
2023 404-037/2023 405-037/2023 – Reprezentacija za potrebe opštinske uprave
06/10/2023 16/10/2023 12:00 Završena
2023 405-036/2023 405-036/2023 – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže na KP broj 572/1 i 705 KO Mali Zvornik
20/09/2023 29/09/2023 12:00 Završena
2023 405-033/2023 405-033/2023 – Izgradnja atmosferske kanalizacione mreže na KP broj 572/1 i 705 KO Mali Zvornik
14/09/2023 09/10/2023 12:00 Završena
2023 405-025/2023 405-025/2023 – Usluge pružanja pomoći u kući za starija lica i osobe sa invaliditetom
09/08/2023 18/08/2023 12:00 Završena
Godina 2024
Broj nabavke 001389900 2024 06107 004 006 405 001 01 001
Naziv javnog dokumenta Postavljanje staze i vidikovca na lokalitetu Orlovine – ponovljeni postupak
Prilozi
Datum objave 17/04/2024
Rok za predaju 07/05/2024 12:00
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 001360031 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Nabavka naftnih derivata i maziva za potrebe opštine Mali Zvornik
Prilozi
Datum objave 13/04/2024
Rok za predaju 22/04/2024 11:00
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 001360034 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Izrada plana detaljne regulacije „Donja Trešnjica centar“ sa projektom preparcelacije i predlogom rešavanja imovinsko pravnih odnosa, opština Mali Zvornik
Prilozi
Datum objave 13/04/2024
Rok za predaju 22/04/2024 1:00
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 001360466 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Izrada plana detaljne regulacije Uređenje priobalja sa pešačkom stazom na K.O. Sakar u obuhvatu površine oko R=7,5 ha
Prilozi
Datum objave 13/04/2024
Rok za predaju 22/04/2024 12:00
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 001301748 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Nabavka električne energije
Prilozi
Datum objave 10/04/2024
Rok za predaju 19/04/2024 11:00
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 001151628 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge arheološkog nadzora nad izvođenjem radova na lokalitetu Orlovine
Prilozi
Datum objave 30/03/2024
Rok za predaju 08/04/2024 1:30
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 001173536 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge humanog hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica
Prilozi
Datum objave 30/03/2024
Rok za predaju 08/04/2024 12:30
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 001089571 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge održavanja programa Savetnik
Prilozi
Datum objave 25/03/2024
Rok za predaju
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 001072957 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge održavanja web aplikacije programa za planiranje budžeta
Prilozi
Datum objave 22/03/2024
Rok za predaju
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 001056909 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge održavanja informacionog sistema lokalne poreske administracije
Prilozi
Datum objave 21/03/2024
Rok za predaju
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 000999091 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge održavanja programa elektronske pisarnice
Prilozi
Datum objave 16/03/2024
Rok za predaju
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 000946032 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova u okviru projekta unapređenja turističke infrastrukture u opštini Mali Zvornik
Prilozi
Datum objave 13/03/2024
Rok za predaju 22/03/2024 1:00
Status Završena
Godina 2024
Broj nabavke 000911221 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Usluge nadzora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo
Prilozi
Datum objave 09/03/2024
Rok za predaju
Status Aktivna
Godina 2024
Broj nabavke 000880555 2024 06107 004 006 405 001
Naziv javnog dokumenta Postavljanje staze i vidikovca na lokalitetu Orlovine
Prilozi
Datum objave 07/03/2024
Rok za predaju 29/03/2024 12:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 405-042/2023
Naziv javnog dokumenta 405-042/2023 – Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju elektroenergetskih instalacija za upotrebu obnovljivih izvora energije u objektima javne namene
Prilozi
Datum objave 09/11/2023
Rok za predaju 20/11/2023 12:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 405-039/2023
Naziv javnog dokumenta 405-039/2023 – Nabavka bandera
Prilozi
Datum objave 19/10/2023
Rok za predaju 30/10/2023 11:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 404-037/2023
Naziv javnog dokumenta 405-037/2023 – Reprezentacija za potrebe opštinske uprave
Prilozi
Datum objave 06/10/2023
Rok za predaju 16/10/2023 12:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 405-036/2023
Naziv javnog dokumenta 405-036/2023 – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji atmosferske kanalizacione mreže na KP broj 572/1 i 705 KO Mali Zvornik
Prilozi
Datum objave 20/09/2023
Rok za predaju 29/09/2023 12:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 405-033/2023
Naziv javnog dokumenta 405-033/2023 – Izgradnja atmosferske kanalizacione mreže na KP broj 572/1 i 705 KO Mali Zvornik
Prilozi
Datum objave 14/09/2023
Rok za predaju 09/10/2023 12:00
Status Završena
Godina 2023
Broj nabavke 405-025/2023
Naziv javnog dokumenta 405-025/2023 – Usluge pružanja pomoći u kući za starija lica i osobe sa invaliditetom
Prilozi
Datum objave 09/08/2023
Rok za predaju 18/08/2023 12:00
Status Završena
Go to Top